Techniky mäkkých tkanív (TMT)

Mäkké tkanivá obklopujú ľudské telo a teda aj pohybovú sústavu. Naše telo sa preto musí harmonicky, voľne a bez odporu pohybovať spolu s pohybovou sústavou, teda preťahovať sa a vo všetkých svojich vrstvách posúvať. Túto zložitú funkciu ľudského tela vnímame väčšinou až vtedy, keď je narušená a spôsobuje nám starosti.
Veľmi často funkčná porucha mäkkých tkanív výrazne narušuje pohyb a zároveň spôsobuje bolesť. Mäkké tkanivá pôsobia na pohybovú sústavu reflexnou cestou, čo v praxi znamená, že pokiaľ sa podarí obnoviť pohyblivosť mäkkých tkanív, upraví sa spravidla okamžite aj funkcia pohybovej sústavy. Rovnako vnútorné orgány sa chovajú ako mäkké tkanivá (hlavne v dutine brušnej) a musia sa zúčastniť každého pohybu trupu aj bránice.

Preťaženosť mäkkých tkanív zistí fyzioterapeut pri vyšetrení pohmatom (palpáciou). Svojimi skúsenými rukami vie zhodnotiť odpor alebo obmedzenie pohyblivosti pri preťahovaní či posúvaní tkanív, tzv. patologickú bariéru, ktorá za normálnych okolností býva poddajná, mäkká. Pri terapii mäkkých tkanív dochádza k fenoménu uvoľnenia (release). Fyzioterapeut využíva rôzne techniky na ošetrenie mäkkých tkanív (postizometrickú relaxáciu, ošetrenie pohyblivosti fascií, ošetrenie periostových bodov, trigerpointov, ošetrenie patologických aktívnych jaziev a iné).