Fyzioterapia

Fyzioterapeutické vyšetrenie

Naši terapeuti si dajú záležať na vašom komplexnom vyšetrení a individuálnom prístupe. Po podrobnej analýze vášho zdravotného stavu spolu s vami navrhnú nasledujúci postup liečby. Veríme, že s našimi skúsenosťami spoločne s vaším prístupom k liečbe pohybového aparátu dokážeme zlepšiť váš zdravotný stav a predchádzať tak bolestiam, či úrazom.

Skôr ako sa rozhodneme pre vhodnú a zodpovedajúcu voľbu pohybovej terapie, je nevyhnutné vykonať zodpovedné a dôkladné vyšetrenie pacienta a to:

 1.  Verbálne anamnestické vyšetrenie – osobná anamnéza pacienta (vysoký krvný tlak, prekonané ochorenia a úrazy…, v neposlednom rade subjektívne pocity klienta ).
 2. Goniometrické vyšetrenie, pri ktorom hodnotíme aktívny aj pasívny rozsah pohybu pacienta v jednotlivých kĺboch.
 3. Svalové vyšetrenie, kde hodnotíme svalovú silu, trofiku a svalový tonus. Vykonáme aj vyšetrenie skrátených svalových skupín.
 4. Kineziologické vyšetrenie, ktoré delíme na statické a dynamické. Vyšetrujeme aspekciou aj palpáciou (pohľadom aj pohmatom).
 5. Statické vyšetrenie je v stoji, dynamické vyšetrenie je počas pohybu či chôdze.
 6. Funkčné vyšetrenie hodnotíme na základe sebestačnosti, samostatnosť napr. pri osobnej hygiene, pri doprave…. Kontrolujeme použitie správnej opory v prípade, že má klient barle. Sledujeme správne zapájanie svalov pri jednotlivých pohyboch.

Pred zahájením rehabilitácie klienta, fyzioterapeut na základe získanej anamnézy vykonáva komplexné fyzioterapeutické vyšetrenie.

Na základe tohto vyšetrenia stanoví fyzioterapeutický postup. Následne počas terapie opäť vykoná kontrolné vyšetrenie. Je to z dôvodu, aby fyzioterapeut vedel, kde treba klásť väčší dôraz počas nasledujúcich terapií, na ktorú oblasť sa viac zamerať a kde naopak poľaviť, keďže cieľom fyzioterapie je dosiahnuť plnú funkčnosť časti pohybového aparátu, ktorá je z nejakého dôvodu obmedzená. Vyšetrenie, ktoré vykonáme po ukončení liečby nasmeruje klienta ako si nastaviť svoje terapie v rámci prevencie do budúcnosti, aby sa vyvaroval zraneniam, bolestiam či úrazom.

Fyzioterapeutický plán

Po dôkladnom fyzioterapeutickom vyšetrení v REHASPORTE vám terapeut navrhne FYZIOPLÁN, ktorý bude vždy prispôsobený vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu a možnostiam. Fyzioterapeut vám pred terapiou vysvetlí navrhnuté krátkodobé a dlhodobé ciele a plány rehabilitácie ako aj spôsob liečby.

Individuálna fyzioterapia

V rámci individuálnej terapie sa Vám bude venovať skúsený fyzioterapeut, ktorý maximálne využije svoje vedomosti a schopnosti na liečbu pohybového aparátu. Počas individuálnej terapie vám bude podľa potreby poskytnutá manuálna terapia, cvičenie, prípadne tejpovanie, alebo fyzikálna terapia. Dôležitou súčasťou terapie je správna inštruktáž klienta.

Skupinové fyziocvičenie s fyzioterapeutom

Ak to váš zdravotný stav dovolí po ukončení individuálnej terapie máte možnosť pokračovať v skupinovom cvičení pod vedením fyzioterapeuta. Príjemná kolektívna atmosféra, možnosť výberu skupinového cvičenia, vždy vydezinfikované cvičebné pomôcky a skvelá hudba. Aj takto sa dá urobiť niečo pre svoje zdravie.

Diagnózy

 • Diagnózu stanovuje lekár špecialista a na základe dôkladného fyzioterapeutického vyšetrenia vieme diagnózu liečiť.
 • Pri prevencii si náš fyziotím zakladá na komplexnom fyzioterapeutickom vyšetrení a diagnostike funkčných porúch pohybového systému.

V Rehasport rehabilitácii máme skúsenosti s uvedenými diagnózami:

Ťažkosti funkčného charakteru

 • bolesti chrbta – bedrovej chrbtice
 • bolesti krku – krčnej chrbtice
 • bolesti hlavy
 • migrény
 • bolesti v oblasti kĺbov horných a dolných končatín
 • viscero-vertebrálne ťažkosti – bolesti pohybového aparátu spôsobené ochorením vnútorných orgánov (funguje aj naopak)
 • zvýšená voľnosť väziva – hypermobilita
 • vybočený palec nohy
 • kladivkovité prsty nôh
 • plochá noha a iné deformity nôh

Pooperačné stavy

 • po výmene kĺbov kolien, bedier, ramien, ale aj tých menej bežných (členkový, čeľustný kĺb) – po implantácií totálnej/čiastočnej endoprotézy
 • po „zošrobovaní“ zlomených kostí (po implantácií osteosyntézy)
 • po artroskopii kĺbov
 • po plastikách väzov a pod. výkonoch
 • po operáciach úžinových syndrómov (karpálneho tunela)
 • po operáciách chrbtice
 • aktívne patogénne jazvy

Poúrazové stavy

 • rôzne typy pomliaždenia – napr. výron členku
 • pracovné úrazy, športové úrazy (preťatie šliach, svalov)
 • stavy po zlomeninách
 • stavy po vykĺbení kĺbov

Predoperačné stavy

 • príprava pohybového aparátu pred plánovanou operáciou

Neurologické diagnózy

 • stavy po mozgových príhodách (CMP, mŕtvici);
 • prepadávanie špičky nohy, ruky, ochrnutie mimických svalov tváre – lézie periférnych nervov
 • poškodenia v oblasti chrbtice
 • „karpálny tunel“ a iné úžinové syndrómy
 • prejavy roztrúsenej sklerózy
 • rôzne druhy neuropatii (napr. pri diabete, syndróm Guillaina-Barrého)
 • Parkinsonova choroba

Opuchy rôzneho pôvodu

 • po operáciách karcinómu prsníka, prostaty – miazgové (lymfatické) opuchy
 • pooperačné opuchy (zmiešané – miazgovocievne)
 • poúrazové opuchy
 • pozápalové opuchy
 • žilové opuchy (metličkové žily, kŕčové žily)

Degeneratívne ochorenie kĺbov

 • artróza bedrového, kolenného, ramenného kĺbu
 • artróza malých kĺbov nohy/ruky
 • reumatické ochorenie
 • Bechterev
 • (poly)artritída

Poranenie mäkkých tkanív

 • tenisový/golfový lakeť – tzv. entezopatia
 • zápaly šliach a ich puzdier
 • zápal Achillovej šľachy
 • zápaly tiažových vačkov v okolí kĺbov a šliach – burzitídy
 • natrhnutie/pretrhnutie väzov, svalov

Fyzioterapia pre ženy

 • funkčná sterilita
 • problematika pohybového aparátu v tehotenstve a po pôrode
 • menopauza- osteoporóza
 • inkontinencia

Preventívna fyzioterapia

 • cvičenia zamerané na úpravu svalovej dysbalancie
 • škola chrbta
 • správna ergonómia na pracovisku