Masáže

V Rehasporte máme pre vás pripravených na výber množstvo liečebných masáži pod rukami fyzioterapeutov. V ponuke nájdete klasickú, reflexnú či športovú masáž. Vykonávame manuálne lymfodrenáže, mäkké techniky a bankovanie.

Pred masážou u nás vyplníte dotazník o vašom zdravotnom stave, aby sme starostlivo zhodnotili indikácie a kontraindikácie k vykonaniu zdravotnej masáže.

 

Liečebné masáže

Masáž je sústava hmatov, ktoré vykonáva masér, alebo fyzioterapeut na tele klienta. Dokáže priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie a zvýšiť celkovú odolnosť organizmu. Výsledkom preto nie je len uvoľnenie a oddych, ale tiež posilnenie zdravia, psychická rovnováha a zvýšená odolnosť organizmu.

Masáž vyvoláva v tele lokálnu, celkovú alebo vzdialenú reakciu. Ide o veľmi dôležité procesy, ktoré sa odohrávajú až na úrovni mozgovej kôry.

 • zvýšením prekrvením – podporuje prekrvenie kože a dosahuje sa tak urýchlené vyprázdňovanie povrchových žíl a lymfatických ciest, zlepšením svalovej činnosti
 • rozrušením zrastov v tkanivách
 • odstránením povrchových zrohovatených vrstiev na koži
 • zlepšuje sa výživa svalov
 • zvýšením sekrécie potných žliaz a normalizáciou napätia kože 

Prejavujú sa zvýšeným prekrvením telových orgánov (napr. prekrvením obličiek a stúpa tvorba moču) ďalším účinkom je, že sa v pľúcach zlepšuje výmena kyslíka a oxidu uhličitého čím sa zlepšuje vnútorné dýchanie a termoregulačné procesy.

Celkový povzbudzujúci a upokojujúci účinok na telesnú výkonnosť a na centrálnu nervovú sústavu.

Manuálna lymfodrenáž

Manuálna lymfodrenáž je jemná hmatová technika, ktorej úlohou je ovplyvňovať funkciu lymfatického systému. Pomocou lymfodrenáže podporujeme odtok lymfy bez posilnenia prítoku krvi. Správne prevedenie manuálnej lymfodrenáže nesmie bolieť. Jemný tlak na tkanivo má vyvolať vlastnú kontrakčnú schopnosť lymfatického systému. Manuálnu lymfodrenáž u nás v Rehasporte vykonávajú skúsení terapeuti, ktorí dôkladne poznajú anatómiu lymfatického systému, majú poznatky z lymfológie a dodržiavajú správny smer a poradie hmatov.

Lymfodrenáž sa odporúča

 • pri opuchoch lymfatického žilového a zmiešaného pôvodu
 • pooperačných a poúrazových a pozápalových opuchoch
 • pred plánovanými ortopedickými a traumatologickými operáciami
 • pri Sudeckovom syndróme
 • pri vredoch predkolenia a chronických ranách
 • pri spastických parézach pri neurologických poruchách

  Manuálna lymfodrenáž má svoje nenahraditeľné miesto v športovej medicíne a kozmetike.

Manuálna lymfodrenáž je kontraindikovaná pri zápaloch kože a mäkkých tkanív vrátane zápalu žíl, pri hnisavých kožných ranách a vredoch, nevyliečenom, alebo recidivujúcom onkologickom ochorení, zvýšenej funkcie štítnej žľazy (hyperthyreóza), srdcovom zlyhavaní, pri nestabilizovanej bronchiálnej astme a chronickej bronchitíde, nestabilizovanej ischemickej chorobe srdca a pri nestabilizovanom vysokom krvnom tlaku (hypertenzia).

 

 

Kolář, 2009

Naši terapeuti vedia správne aplikovať manuálnu lymfodrenáž a v prípade potreby vedia efekt lymfodrenáže predĺžiť pomocou správnej aplikácie kinesiotapingu (lymfotapingu).

Klasická masáž

Je najstarším liečebným prostriedkom, ktorej hlavným cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný proces, odstrániť následky zranenia a telesnú únavu, svalové kŕče, preťaženosť či stuhnuté a bolestivé svaly. Posilňuje teda zdravie a zvyšuje celkovú odolnosť človeka, napomáha k psychickej rovnováhe a odbúrava napätie a stres. Práve klasická masáž je najviac vykonávanou masážou u nás.

Pre ľudí s chorobami pohybových ústrojov (ako napr. degeneratívne kĺbové ochorenia, ochorenia svalového aparátu, svalové atrofie, ochorenie šliach a fascii), stavy po úrazoch a operáciách na kostiach a kĺboch, pri ochoreniach srdca, ciev a krvného obehu. Tiež pri ochoreniach nervového systému, tráviaceho traktu, pri chorobách dýchacích ciest a v neposlednom rade je masáž vhodná pri rekonvalescencii.

Klasická masáž sa nevykonáva u ľudí s:

 • horúčkovitým stavom,
 • pri akútnych zápalových ochoreniach,
 • pri vírusových a infekčných ochoreniach,
 • plesňových ochoreniach kože,
 • pri zlyhávaní životne dôležitých funkcií,
 • pri nádorových ochoreniach,
 • počas gravidity a dva mesiace po pôrode, 
 • nemasírujeme kŕčové žily a taktiež na postihnutom mieste po zápaloch žíl či trombózach,
 • pri akútnych ochoreniach senzitívnych nervov a samozrejme bezprostredne po jedle.
  Obozretnosť máme pri osteoporóze, zlomeninách a pri všetkých akútnych stavoch. 

Zdroj: PLAČKOVÁ, A. 2009

Zdravotnú masáž majú vykonávať v praxi odborne vzdelaní zdravotnícky pracovníci, ktorí okrem odborných vedomostí musia mať aj praktické skúsenosti. Práve my máme dobré vedomosti z anatómie a fyziológie človeka, znalosti z kineziológie a z vyšetrovacích metód. Každá masáž sa musí vykonávať podľa technických a metodických zásad. Používame kvalitný masážny olej značky Spophy, alebo cosiMed. Vykonávame celkovú, alebo čiastočnú masáž tela.

Športová masáž

Športová masáž je určená pre zdravých ľudí – pre športovcov, kedy masážou ovplyvňujeme ich telesný stav a výkonnosť. Po masáži je rozhodujúci celkový účinok na organizmus, ktorým môžme pozitívne ovplyvniť telesný stav človeka a jeho disponovanosť na výkon. Na začiatku prípravného obdobia športovej činnosti sa uplatňuje celková prípravná masáž, ktorá zlepší telesný stav a základné funkcie organizmu. Postupne s orientáciou na špecifické zameranie prípravy kladieme výraznejší dôraz na jednotlivé časti tela, ktoré budú v tom období viac zaťažované. Pri správnom uplatnení sa zvyšuje efektívnosť na tréningu. Kondičná masáž sa vykonáva v hlavnom pretekovom období a je zameraná na udržanie psychického aj fyzického stavu športovca. Pohotovostná masáž je dôležitá pre hlavné pretekové obdobie a podľa situácie ju vykonávame upokojujúco alebo dráždivo. Pri masážach obnovujúcich výkonnosť, teda masáž v prestávkach na reaktiváciu svalov je zameriavaná na neunavené časti tela. Nakoniec po výkone športovca je vhodná relaxačná masáž, kedy sa svaly uvoľnia, detoxikujú a zregenerujú, tu volíme pomalé tempo a jemné hmaty.

Športovú masáž nevykonávame pri akútnych zápalových ochoreniach, pooperačných stavoch, a po čerstvých poraneniach. Tiež masáž vynecháme, keď klient má horúčkovité stavy, infekčné ochorenia alebo vírusové ochorenia, akútne zápalové ochorenia, pri nádorových ochoreniach, kŕčových žilách, po trombózach a zápaloch žíl. Masáž robíme najskôr 2 hodiny po jedle.

Ak radi športujete a zároveň obľubujete relax, vyskúšajte tento druh masáže. Budete milo prekvapení, koľko pozitívnych účinkov na vašom tele zanechá. Pri unavených či natiahnutých svaloch Vám uvoľníme napätie a zároveň zvýšime prekrvenie čím prispejeme k rýchlejšej regenerácií tela. Používame kvalitný masážny olej Spophy.

Reflexná masáž

Reflexná masáž je metóda, ktorej technika je odvodená od klasickej masáže a vykonáva sa na tele pacienta s cieľom odstrániť chorobné zmeny na koži a v tkanivách. Reflexne a zmenou prekrvenia masáž ovplyvňuje vzdialené orgány a má celkové pozitívne účinky na organizmus. Cieľom tejto masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží, fascií, svaloch, perioste a určiť miesto so zmenenou kožnou citlivosťou.


Účinky reflexnej masáže:
Účinky dosahujeme masírovaním reflexných zmien v tkanivách, ktoré sú dosiahnuteľné z povrchu tela. Masážou priaznivo zasahujeme do reflexného oblúku, čím spätne vyvoláme vzájomné liečené pôsobenie.


Indikácie:

 • ochorenia srdca,
 • choroby dýchacích ciest,
 • cievne ochorenia,
 • choroby tráviacich ústrojov,
 • choroby pečene a žlčových ciest,
 • choroby hrubého čreva,
 • choroby močových ústrojov,
 • gynekologické choroby

Masáž nevykonávame v akútnom štádiu choroby, pred operáciou slepého čreva, podžalúdkovej žľazy, abscesu, difúzneho zápalu pobrušnice a pod. Masáž taktiež nevykonávame klientom, ktorí majú naordinovaný prísny pokoj na lôžku, napr. po infarkte myokardu, otrase mozgu, nedostatočnosti obličiek atď. Nemasírujeme pri infekčných, alebo vírusových ochoreniach, pri horúčke, v oblasti výskytu nádorov, v tehotenstve a ani pri ťažkých srdcovocievnych ochoreniach, v miestach zlomenín, pri ankylozujúcej spondylitíde a obozretnosť máme pri osteoporóze. Pri menštruácii nevykonávame panvovú zostavu.

U nás v Rehasporte indikujeme reflexnú masáž po dôkladnom zhodnotení zdravotného stavu klienta. Vykonávame dorzálnu a torakálnu zostavu, zostavu pre hlavu a šiju a panvovú zostavu.

Reflexná masáž nôh a chodidiel

Reflexná masáž nôh a chodidiel predstavuje techniku, pomocou ktorej sa v organizme posilňuje zdravie a pozitívne sa ovplyvňujú chorobné reflexné zmeny. Je to súbor masážnych hmatov, ktoré sú zamerané na tlakové body dorzálnej, plantárnej, vnútornej a vonkajšej strany nohy. Masáž je založená na využívaní vzťahov medzi orgánmi a reflexnými bodmi na nohách. Pomocou reflexnej masáže nôh a chodidiel je pozitívne ovplyvňovaný ako telesný, tak aj psychický stav pacienta. Po masáži je dôležitý oddych na lôžku v dĺžke trvania minimálne 15 minút a dostatočný príjem tekutín.

 • únava a bolesti nôh
 • stavy po zlomeninách v štádiu hojenia
 • posttraumatické a poúrazové stavy v štádiu hojenia
 • reumatické ochorenia
 • vertebrogénne syndrómy
 • neurologické ochorenia a spastické parézy
 • degeneratívne ochorenia
 • masáž podľa ordinácie lekára

Reflexnú masáž chodidiel nevykonávame u pacientov a klientov, ktrorí majú otvorené rany, kožné ochorenia, mykózy a bakteriálne infekcie. Masáž je kontraindikovaná pri akútnych bolestivých stavoch, čerstvých jazvách po operácii, pokročilej osteoporóze, zápaloch žíl na dolných končatinách, zápalových ochoreniach nôh, lymfedéme nohy, infekčných ochoreniach, akútnych úrazoch a zlomenín dolných končatín, cukrovke (možnosť vykonávania podľa ordinácie lekára) a pri zvýšenej citlivosti nôh.

Bankovanie

Masáž bankami sa vykonáva prikladaním baniek rôznej veľkosti na rôzne časti tela.  Bankovanie patrí medzi k tradičným liečebným metódam. Správna aplikácia baniek je neškodná a nevyvoláva vedľajšie účinky. Vytvorením podtlaku sa banka prichytí ku koži a tým reguluje tok krvi. Bankovanie vás zbaví výrazne stuhnutých svalov chrbta, šije, kĺbov a prekrví tkanivá v mieste aplikácie. Dokáže detoxikovať a preto je táto metóda prospešná aj pre vaše orgány. Podporuje prekrvenie, lymfatický a imunitný systém, pôsobí regeneračne na celý organizmus.

 • podporu metabolizmu
 • predchádzanie ochoreniam
 • zvýšenie obranyschopnosti organizmu
 • čistenie kožného povrchu od škodlivých látok
 • obnovenie funkcie nervového systému
 • pri ochoreniach chrbtice, uvoľňuje spazmy pri stuhnutých svaloch, bolestiach a napätiach
 • pri reumatických stavoch a artritíde kĺbov
 • pri bolestiach hlavy / migréna
 • pri zápaloch a neuralgiách
 • pri bronchiálnej astme
 • pri poruchách prekrvenia

U nás v Rehasporte nevykonávame terapiu bankovaním u klientov s krehkými cievnymi stenami, v miestach po zápaloch žíl a trombózach a taktiež v miestach kŕčových žíl a znamienok, u klientov trpiacich hemofíliou, leukémiou a nádorovými ochoreniami, vysokou horúčkou, vysokým krvným tlakom (hypertenziou). Bankovanie nie je vhodné ani pre ženy v tehotenstve, pri chrípke, alebo inom infekčnom či vírusovom ochorení. Bankovanie nevykonávame pri poraneniach kože, v miestach zlomenín a pri zlyhávaní životne dôležitých funkcii a pri diabetes mellitus.

Nakoľko po bankovaní vznikajú mierne krvné výrony (modriny) odporúča sa do zmiznutia nevystavovať pokožku priamemu slnku, alebo soláriu. Je potrebné prijímať dostatočné množstvo tekutín. Telo sa zbavuje toxínov pomocou vody a môže vzniknúť dehydratácia organizmu.

Naši skúsení terapeuti po vyšetrení klienta budú presne vedieť kam treba banky umiestniť. Pracujeme s kvalitným masážnym olejom a silikonovými bankami značky Spophy.

KOLÁŘ, P. et al. 2012. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydanie. Dotisk .Praha : Galén, 2012. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
PIOTROWSKI-MANZ, H. 2014. Léčení baňkováním. Vyd. Fontána, 2014, 208s. . ISBN 978-80-7336-750-3
PLAČKOVÁ, A. 2009. Liečebná masáž, druhé vydanie. Vyd. Osveta, 2009, 332s. . ISBN 9788080633196