CENNÍK REHASPORT REHABILITÁCIA

Vstupné fyzioterapeutické vyšetrenie a terapia

60 min

35€

Konzultácia s fyzioterapeutom

15 min

15€

Fyzioterapia

(pohybová terapia, terapia mäkkých tkanív, preventívna fyzioterapia, poúrazová rehabilitácia
a fyzioterapia, pooperačná rehabilitácia a fyzioterapia, športová fyzioterapia, fyzioterapia pre
ženy)

30 min / 45 min / 60 min / 90 min

20€ / 30€ / 35€ / 50€

Liečebná masáž

klasická masáž

30 min / 60 min

20€ / 35€

reflexná masáž

30 min

20€

športová masáž

30 min / 60 min

20€ / 35€

manuálna lymfodrenáž

30 min / 60 min

20€ / 35€

bankovanie

30 min

20€

Skupinové cvičenie

50 min

8€

Kinesiotaping

(v cene nie je zahrnutý kinesio tape, klient si ho môže zakúpiť priamo v zariadení)

15 min / 30 min

10€ / 20€

REHASPORT BALÍČKY

Fyzioterapia / liečebné masáže

5 x 30 min

90€

10 x 30 min

170€

5 x 60 min

165€

10 x 60 min

320€

Skupinové cvičenie

4 x 50 min

28€

8 x 50 min

55€

Multisport

V rámci nášho zdravotníckeho zariadenia je možné uplatniť kartu Multisport na všetky skupinové cvičenia ako aj individuálnu fyzioterapiu či masáže. 

 

Všetky skupinové cvičenia – BEZ DOPLATKU 

 

Individuálna fyzioterapia / masáže 60 min. – 31,50€ 

 

Individuálna fyzioterapia / masáže 45 min. – 27,00€ 

 

Individuálna fyzioterapia / masáže 30 min. – 18,00€

Úhrady za fyzioterapeutické výkony sú realizované prostredníctvom priamej platby. Každý náš klient je samoplatca aj napriek tomu, že má odporúčanie lekára .
Vzťah medzi zariadením a klientom je teda obojstranne transparentný. Veríme, že tento prístup vedie k väčšej motivovanosti klienta aj terapeutov a že Vám naše moderné a príjemné prostredie dá pocit dôvery a uvoľnenia.


Služby je možné hradiť platbou v hotovosti, darčekovým poukazom, platobnou kartou či bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry.


Platbu v hotovosti/kartou vykonáva klient pred alebo po terapii na recepcii zariadenia. Na požiadanie Vám ochotne vystavíme faktúru na zvolené služby. Túto možnosť volia často zamestnanci, ktorí u svojho zamestnávateľa môžu každoročne čerpať stanovenú čiastku na zdravotnícke, prípadne wellness a relaxačné aktivity. 
Na zaplatenie za služby je možné využiť aj darčekový poukaz, ktorý zakúpite priamo v našom zariadení. Poukaz môže byť vystavený na ľubovoľnú procedúru, alebo na ľubovoľnú čiastku.

Darčekový poukaz je výborným darčekom, ktorým svojim blízkym a priateľom môžete darovať o niečo lepšie zdravie.


Každý termín návštevy klienta v našom zariadení je vopred dohodnutý a je povinnosťou klienta sa naň dostaviť. V prípade, že sa klient nemôže z vážnych dôvodov dostaviť, je povinný sa najneskôr do 19. hodiny predchádzajúceho pracovného dňa ospravedlniť. Ak tak neurobí, zdravotnícke zariadenie Rehabilitácia Rehasport bude požadovať náhradu nákladov a ušlého zisku spôsobené nevyužitým termínom terapeuta a to vo výške 35 Eur za terapiu plánovanú na 60 minút a 20 Eur za terapiu plánovanú na 30 minút, skupinové cvičenie, na ktoré bol klient prihlásený a to vo výške ceny vstupu tj. 8 Eur. 


Platnosť od 13.1.2022