CENNÍK REHASPORT REHABILITÁCIA

Vstupné fyzioterapeutické vyšetrenie a terapia

60 min

45€

Konzultácia s fyzioterapeutom

15 min

15€

Fyzioterapia

(pohybová terapia, terapia mäkkých tkanív, preventívna fyzioterapia, poúrazová rehabilitácia
a fyzioterapia, pooperačná rehabilitácia a fyzioterapia, športová fyzioterapia, fyzioterapia pre
ženy)

30 min / 45 min / 60 min / 90 min

25€ / 35€ / 40€ / 55€

Liečebná masáž

klasická masáž

30 min / 60 min

25€ / 40€

reflexná masáž

30 min

25€

športová masáž

30 min / 60 min

25€ / 40€

manuálna lymfodrenáž

30 min / 60 min

30€ / 45€

bankovanie

30 min

25€

Skupinové cvičenie

50 min

9€

Kinesiotaping

(v cene nie je zahrnutý kinesio tape, klient si ho môže zakúpiť priamo v zariadení)

15 min / 30 min

10€ / 20€

REHASPORT BALÍČKY

Fyzioterapia / liečebné masáže

5 x 30 min

115€

10 x 30 min

215€

                                 5 x 45 min

                                      160€

                                10 x 45 min

                                      315€

5 x 60 min

180€

10 x 60 min

360€

Skupinové cvičenie

4 x 50 min

34€

8 x 50 min

65€

Multisport

V rámci nášho zdravotníckeho zariadenia je možné uplatniť kartu Multisport na všetky skupinové cvičenia ako aj individuálnu fyzioterapiu či masáže. 

 

Všetky skupinové cvičenia – BEZ DOPLATKU 

 

Individuálna fyzioterapia / masáže 60 min. – 36,00€ 

 

Individuálna fyzioterapia / masáže 45 min. – 31,50€ 

 

Individuálna fyzioterapia / masáže 30 min. – 22,50€

Úhrady za fyzioterapeutické výkony sú realizované prostredníctvom priamej platby. Každý náš klient je samoplatca aj napriek tomu, že má odporúčanie lekára .
Vzťah medzi zariadením a klientom je teda obojstranne transparentný. Veríme, že tento prístup vedie k väčšej motivovanosti klienta aj terapeutov a že Vám naše moderné a príjemné prostredie dá pocit dôvery a uvoľnenia.


Služby je možné hradiť platbou v hotovosti, darčekovým poukazom, platobnou kartou či bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry.


Platbu v hotovosti/kartou vykonáva klient pred alebo po terapii na recepcii zariadenia. Na požiadanie Vám ochotne vystavíme faktúru na zvolené služby. Túto možnosť volia často zamestnanci, ktorí u svojho zamestnávateľa môžu každoročne čerpať stanovenú čiastku na zdravotnícke, prípadne wellness a relaxačné aktivity. 
Na zaplatenie za služby je možné využiť aj darčekový poukaz, ktorý zakúpite priamo v našom zariadení. Poukaz môže byť vystavený na ľubovoľnú procedúru, alebo na ľubovoľnú čiastku.

Darčekový poukaz je výborným darčekom, ktorým svojim blízkym a priateľom môžete darovať o niečo lepšie zdravie.


Každý termín návštevy klienta v našom zariadení je vopred dohodnutý a je povinnosťou klienta sa naň dostaviť. V prípade, že sa klient nemôže z vážnych dôvodov dostaviť, je povinný sa najneskôr do 19. hodiny predchádzajúceho pracovného dňa ospravedlniť. Ak tak neurobí, zdravotnícke zariadenie Rehabilitácia Rehasport bude požadovať náhradu nákladov a ušlého zisku spôsobené nevyužitým termínom terapeuta a to vo výške 40 Eur za terapiu plánovanú na 60 minút a 25 Eur za terapiu plánovanú na 30 minút. 

V prípade skupinových cvičení je možné rezerváciu zrušiť do 19. hodiny predchádzajúceho pracovného dňa a to pre ranné skupinky a do 12. hodiny daného dňa pre poobedné skupinky. Ak tak klient neurobí zdravotnícke zariadenie Rehasport je oprávnené nárokovať si náhradu ušlého zisku a to vo výške 5 Eur.  


Platnosť od 9.1.2023