Náš fyziotím

PhDr. Natália Uríková – fyzioterapeut špecialista, odborný garant zdravotníckeho zariadenia

Natália Uríková je fyzioterapeutkou, ktorá absolvovala špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove a získala akademický titul doktor filozofie v študijnom programe fyzioterapia.

Po ukončení bakalárskeho štúdia začala pracovať od roku 2013 na pozícii fyzioterapeut v poliklinike v Žiline a po krátkom čase viac ako štyri roky pôsobila v Univerzitnej nemocnici Bratislava na oddelení fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Práve na tomto oddelení získala mnoho skúseností, najmä kvôli množstvu pacientov s rôznymi diagnózami.

Viac ako 5 ročná prax v odbore fyzioterapia ju naučila vnímať pacienta komplexne a prihliadať na všetky jeho špecifiká.

Natália je mamou a aj vďaka tejto krásnej skúsenosti je jej veľmi blízka fyzioterapia pre ženy v období tehotenstva a po tehotenstve.

Absolvovala niekoľko odborných kurzov určených pre fyzioterapeutov a venuje sa aj liečebným masážam, nakoľko stredoškolské štúdium ukončila v odbore masér.

Akreditované kurzy:

 • Diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Terapeutické využitie kinesiotape
 • Terapeutické využitie kinesiotape v lymfológii
 • SM system (A, B)
 • Terapeutické využitie Theragunu
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A (DNS)

Mgr. Kristián Michalec - fyzioterapeut

Kristián je absolventom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde absolvoval štúdium s červeným diplomom.

Pôsobí ako fyzioterapeut pri ženách v Slovenskej hádzanárskej reprezentácii. Je to aktívny športovec, ktorý sa venuje rôznym športom, vrcholovo karate, kde pretekal za reprezentáciu Slovenska. Kristián sa preto venuje v našom zariadení športovcom na rôznych výkonnostných úrovniach od amatérskych až po vrcholových športovcov.

Absolvoval prax v rôznych nemocničných oddeleniach a v rehabilitačných zariadeniach, taktiež odbornú stáž v Sanatóriu Klimkovice, kde sa venoval neurologickým pacientom. Pracoval aj v súkromnom rehabilitačnom zariadení v Piešťanoch, kde pracoval s ortopedickými a ambulantnými pacientami.

Naďalej sa vzdeláva na odborných kurzoch.

Kurzy:

 • Terapia a diagnostika ramena
 • Terapia a diagnostika kolena
 • Managing Sports Injuries
 • Terapeutické využitie Theragunu
 • Terapeutické využitie kinesiotape
 • SM- systém (AB)
 • SM- systém (CD)
 • Dornova metóda plus I.
 • Terapia spúšťových bodov
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A (DNS)
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia B (DNS)
 • Diastáza
 • Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov
 • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Reflexná masáž (segmentová)
 • Reflexná masáž (chodidla)
 • Klasická masáž
 • Bankovanie
 • Chôdza a beh
 • Terapia a diagnostika členka
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky A (NMS)
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky B (NMS)
 • Tehotenstvo a pohyb
 • Tehotenstvo a fitlopta
 • Základný kurz Nordic Walkingu
 • Mulligan koncept – horný kvadrant
 • Mobilizačné techniky v oblasti kĺbov, chrbtice a končatín
 • Metóda L. Mojžišovej – časť A
 • Terapeutické využitie Spophy Flossbandu
 • Diagnostika a terapia bedrového kĺbu a panvového pletenca
 • Fascial Manipulation FM course – Level I
 • Fascial Manipulation FM course – Level II

Mgr. Marko Štrbo - fyzioterapeut

Je absolventom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde ukončil štúdium fyzioterapie s červeným diplomom.

Venuje sa aktívne športu, predovšetkým futbalu a fitness. Zabezpečuje fyzioterapeutickú starostlivosť juniorskej reprezentácii žien v hádzanej. Absolvoval odbornú prax v rôznych rehabilitačných zariadeniach a na rôznych nemocničných oddeleniach, kde pracoval s veľkým množstvom diagnóz. Absolvoval taktiež aj odbornú stáž v Sanatóriach Klimkovice na detskom oddelení, kde pracoval s deťmi a mládežou s rôznymi neurologickými ochoreniami a taktiež so skoliózami a chybným držaním tela. Pracoval aj v súkromnom rehabilitačnom zariadení v Piešťanoch, kde pracoval so širokou škálou rôznych ambulantných a ortopedických diagnóz.

Marko pokračuje v ďalšom vzdelávaní na rôznych odborných kurzoch.

Kurzy:

 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Diagnostika a terapia ramenného kĺbu
 • Diagnostika a terapia členkového kĺbu a chodidla
 • Managing sports injuries
 • Terapeutické využitie kinesiotape
 • Spiral stabilization – SM systém (A,B)
 • Spiral stabilization – SM systém (C,D)
 • Dornova metóda plus I.
 • Klasická masáž
 • Bankovanie
 • Reflexná masáž – Segmentová technika
 • Reflexná masáž nôh
 • Mulligan koncept – horný kvadrant
 • IASTM terapia
 • Terapeutické využitie Spophy Flossbandu
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A (DNS)
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia B (DNS)
 • Diagnostika a terapia bedrového kĺbu a panvového pletenca

Mgr. Peter Urík, MBA – fyzioterapeut, manažér rehabilitácie

Peter má v Rehasporte úlohu manažéra. Vyštudoval fyzioterapiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove na UCM v Trnave.

Pokračoval v štúdiu na Ústave práva a profesijného vzdelávania v Trnave, kde ukončil vzdelávací program zameraný na manažment a obchod.

Od roku 2010 predstavuje na slovenskom trhu novinky v oblasti rehabilitačných pomôcok a organizuje kurzy pre odbornú verejnosť.

Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií doma i v zahraničí. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti sa snaží preniesť do Rehasport rehabilitácie.