Športová fyzioterapia

Športová fyzioterapia je dynamicky sa vyvíjajúci nelekársky odbor, ktorý je primárne určený pre vrcholových športovcov. Športovú fyzioterapiu môžu samozrejme využiť aj športovci na výkonnostnej úrovni. Jedná sa o liečebný a diagnostický obor zaoberajúci sa pohybovým aparátom. Športová fyzioterapia sa zameriava na akútne poúrazové stavy a chronické problémy pohybového aparátu spôsobené úrazom alebo jednostranným zaťažovaním. Vplyvom jednostranného zaťažovania vznikajú svalové dysbalancie, ktoré majú celkovo negatívny dopad na pohybový aparát. Samotná úroveň pohybového aparátu sa odvíja od životosprávy, pohybových aktivít, pohybového vývoja a prechodených ochorení.

Športová fyzioterapia je hlavnou liečebnou metódou u väčšiny problémov pohybového systému a svoje nezastupiteľné miesto má rovno v prevencií u športovcov na všetkých úrovniach. Prínos športovej fyzioterapie je možné vidieť v liečbe ťažkostí pohybového aparátu a v preventívnej starostlivosti o funkčný stav pohybového aparátu športovca. Pri návšteve ordinácie športového fyzioterapeuta je najskôr prevádzaný kineziologický rozbor s ohľadom k danému športu. Na základe výsledkov kineziologického rozboru sú stanovené ciele a metódy športovej fyzioterapie. Športová fyzioterapia je vhodná pre všetkých aktívnych športovcov, ktorí chcú aj naďalej prevádzať šport bez obmedzenia a bolesti.