Spinálne cvičenia

Spinálne cvičenia chrbtice sú v podstate aktívne krútivé (torzné) cviky spojené s dýchaním a relaxáciou. Využívame ich pri liečbe bolesti chrbtice.

Princípom tejto metódy je vytáčanie dolných končatín na jednu stranu so súčasným otáčaním hlavy na druhú stranu. Pri tomto pohybe vzniká protichodný krútivý pohyb oboch koncov chrbtice. Pohyb si musíme uvedomovať. Pravidelným cvičením sa zapájajú do činnosti  a posilňujú svalové skupiny pozdĺž chrbtice.

Stavce sa dostávajú do správnej polohy a vykonáva sa reflexná automasáž. Správne prevedenie spinálnych cvičení prispieva k zlepšeniu rozsahu a pohyblivosti chrbtice a ústupu bolestí. Cviky sa neodporúčajú cvičiť pri vážnych poruchách chrbtice, ako sú napríklad hernia disku , stavy po operáciách chrbtice a iné. O vhodnosti tejto metódy je dôležité sa poradiť so svojím fyzioterapeutom, ktorý vás spinálne cvičenia aj naučí správne cvičiť.