Mulligan koncept

Mulligan koncept predstavuje jedinečný terapeutický prístup, ktorého zakladateľom je Brian Mulligan. Koncept podľa Mulligana je možné charakterizovať ako špecifickú diagnosticko-terapeutickú metódu, ktorej základ vychádza z vedeckých výskumov a neustáleho vývoju medicíny. Metóda je založená na využití množstva techník, akými sú napríklad „NAG“, „SNAG“, obrátený „NAG“ a taktiež „MWM“ – teda mobilizácie so súčasným pohybom. Využitím týchto techník sa pracuje na dvoch úrovniach. Priame pôsobenie je zamerané na kĺby a artikulárny systém, zatiaľ čo nepriame pôsobenie vplýva na nervovo-svalovú sústavu. Terapia pomocou Mulligan konceptu je zameraná na repozičné techniky kĺbov, ktoré vedú k odstráneniu bolestivých pocitov po celom tele a taktiež k prinavráteniu optimálnej funkcie kĺbov. Pri terapii dochádza k spojeniu pasívnych a aktívnych prístupov zo strany fyzioterapeuta pri súčasnom aktívne prevádzanom pohybe od pacienta. Najdôležitejšou zásadou metódy, je že pohyb nesmie nikdy vyvolávať dráždenie či bolestivé pocity. 

Základné charakteristiky Mulligan konceptu:

 1. Identifikácia a zistenie symptómov a príznakov počas vyšetrenia.
 2. Sledovanie pacientových reakcií so súčasným využitím vedomostí z oblasti fyziológie pohybu, napätia tkanív a kĺbovej pohyblivosti.
 3. Nachádzanie dráh, uhlov a rozsahov pohybu, ktoré sú bez bolesti. 
 4. Techniky pasívnej mobilizácie kĺbov sú založené na základoch Kaltenbornovej metódy a musia byť vždy bezbolestné. 
 5. Dosiahnuť zväčšenie rozsahu bezbolestného pohybu udržaním správne vykonaných kĺbových posunov. 
 6. Fyzioterapeut vykonáva pasívne posuvné pohybu segmentu, zatiaľ čo pacientova pozornosť je zameraná na precízne aktívne vykonanie pohybu. 
 7. Pridaním pasívneho prídavného tlaku na konci rozsahu vykonania pohybu je možné zvýrazniť dosiahnuté zlepšenie. 
 8. Viditeľný progres je možné dosiahnuť už počas prvého terapeutického sedenia s vykonaním 3-4 sérií cvičenia po 10 opakovaniach. 
 • Akútne bolestivé stavy spôsobené zranením
 • Pooperačné stavy spojené s obmedzením rozsahu pohybu a bolesťou 
 • Závrate a bolesti hlavy zapríčinené problémami v oblasti krčnej chrbtice
 • Tenisový alebo golfový lakeť
 • Akútne a chronické distorzie členkového kĺbu
 • Artitrické zmeny chrbtice a periférnych kĺbov obmedzujúce rozsahu pohybu 
 • Bolesti pri pohyboch alebo špecifických funkčných aktivitách 
 • Bolestivé stavy ramenných, bedrových či kolenných kĺbov 
 

 • Akútne bolestivé stavy spôsobené zranením
 • Pooperačné stavy spojené s obmedzením rozsahu pohybu a bolesťou 
 • Závrate a bolesti hlavy zapríčinené problémami v oblasti krčnej chrbtice
 • Tenisový alebo golfový lakeť
 • Akútne a chronické distorzie členkového kĺbu
 • Artitrické zmeny chrbtice a periférnych kĺbov obmedzujúce rozsahu pohybu 
 • Bolesti pri pohyboch alebo špecifických funkčných aktivitách 
 • Bolestivé stavy ramenných, bedrových či kolenných kĺbov 


Zdroje:

 1. MULLIGAN, B. R.: 2018. Mulligan – Manual Therapy NAGS, SNAGS, MWMS etc.. Seventh Edition. Wellington: Plane View Services Ltd, PO Box, 2018. 131 p. ISBN 978 1 877520 18 1.
 2. MULLIGAN, B.: 2012. Self Treatments for Back, Neck and Limbs – A new approach. Third Edition. Wellington: Plane View Services Ltd, PO Box, 2012. 120 p. ISBN 978 1 877520 09 9.
 3. VAN DALEN, P.: 2021. Mulligan koncept – Horný kvadrant. Zdravo a fit education s.r.o. – skriptá z kurzu. 
 

Internetové zdroje:

 1. https://fyziokurzy.cz/kurzy/mulligan-koncept-i-cast/.
 2. https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/mulligan-koncept-i-horny-kvadrant.