Metóda suchej ihly

Metóda suchej ihly predstavuje fyzioterapeutickú metódu, ktorej cieľom je liečba bolestí pohybového aparátu prostredníctvom stimulácie spúšťových bodov (Trigger Pointov). Ku vzniku týchto spúšťových bodov dochádza vykonávaním opakovanej nadmernej záťaže, opakovaním stereotypných pohybov či výraznou športovou aktivitou. Tieto spúšťové body sú lokalizované v hlboko uložených partiách svalov. Metóda suchej ihly je veľmi často zamieňaná s akupunktúrou, ale rozdiel medzi týmito dvoma metódami je zásadný. Pri akupunktúre terapeut pôsobí na presne lokalizované akupunktúrne body, prostredníctvom ktorých pracuje s telesnou energiou. Pri aplikácii metódy suchej ihly sa terapeut zameriava na liečbu akútnej a chronickej bolesti svalov a na odstránenie funkčných svalových problémov a dysfunkcií. Metóda suchej ihly má mimoriadnu efektívnosť pri liečbe akútnej bolesti či pri uvoľnení svalov po športovej námahe.

Indikácie metódy suchej ihly:

Absolútne kontraindikácie metódy suchej ihly:

Relatívne kontraindikácie metódy suchej ihly:

Zdroje