Cvičenie podľa Kaltenborna

Kaltenbornova metodika pozostáva z troch základnych cvikov, ktoré sa využívajú najmä pri vertebrogénnych poruchách chrbtice, na uvoľnenie mäkkých blokád určitého pohybového úseku. Metóda je vhodná tiež ako prevencia, ktorá zabraňuje blokádam.

Cvičenie sa musí robiť pomaly. Pomocou troch cvikov, ktoré majú rôzne variácie sa dajú rozhýbať – zmobilizovať hlavné úseky chrbtice i segment, ktorý je zablokovaný. Cviky sa vykonávajú v štyroch polohách. Každá poloha má svoj význam a precvičuje sa tak cielený pohyb v danom úseku chrbtice.