IASTM terapia

IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) predstavuje moderný terapeutický prístup v oblasti fasciálnej mobilizácie a celkovej terapie fascií ľudského tela. Prístup má pôvod v tradičnej čínskej medicíne, známy pod názvom GUA SHA, ktorí ako prví začali používať určité nástroje na „škrabanie“. Technika známa ako IASTM vznikla v 90. rokoch minulého storočia v USA. Za jej zakladateľa sa považuje David Graston, ktorého koncept vychádza z poznatkov anglického ortopéda Jamesa Cyriaxa. 

 

Terapia má široké využitie v rámci ovplyvnenia denzifikácie a fibrózy fascií, pričom pôsobením IASTM nástrojov dochádza vo fasciách ku vzniku stresového podnetu, tlaku a tepla, čo napomáha v rámci správneho fungovania fascií. 

Terapiou pomocou IASTM nástrojov je možné dosiahnuť:

 • Zníženie bolesti
 • Zrýchlenie liečebného procesu tkanív, hlavne tendinopatie
 • Okamžité zvýšenie ROM
 • Zvýšenie aktivity fibroblastov prostredníctvom fibronektínu – facilitácia syntézy kolagénu. 

Medzi hlavné výhody používania nástrojov je možné zaradiť šetrenie si vlastných rúk, dosiahnutie väčšieho efektu terapie než s rukami v určitých prípadoch a rozšírenie a zlepšenie palpačných schopností. Pri používaní nástrojov sa používa tlak, ktorý by nespôsobil bolesť v zdravom tkanive. Silu tlaku prispôsobujeme proporcionálne k stavbe tela pacienta. Tlak progresívne zmenšujeme od ramena po ruku a od bedra po nohu. V oblasti hlavy používame minimálny tlak, pričom tento tlak progresívne zvyšujeme smerom k panve. V oblasti svalových brušiek používame väčší tlak, zatiaľ čo v oblasti retinakúl a kĺbov využívame menší tlak. Dĺžka trvania využitia IASTM nástrojov predstavuje 3-5 minút na dosiahnutie ovplyvnenia denzifikácie a 2 minúty na stimuláciu fibroblastov. Terapiu pomocou IASTM nástrojov je možné robiť aj na sucho aj s využitím vazelíny teda na mokro. Pri terapie s využitím nástrojov je možné uplatniť pasívny, aktívny či aj asistovaný pohyb. 

 • Svalové spazmy a stuhnutie svalov 
 • Bolestivé stavy chrbta a šije 
 • Bolesti v oblasti chodidla a palca nohy 
 • Bolesti v oblasti dlane 
 • Facilitácia a inhibícia svalov 
 • Ovplyvnenie svalov v oblasti temporo-mandibulárneho kĺbu 
 • Poúrazové a pooperačné stavy (po odoznení akútnej fázy)
 
 • Akútne poranenia, horúčkovité stavy, bakteriálna či vírusová infekcia 
 • Nezhojená alebo nestabilná zlomenina kostí 
 • Malígne stavy a rakovina 
 • Neurologické stavy vedúce ku zmene alebo strate vnímania (Skleróza multiplex)
 • Metabolické stavy (cukrovka)
 • Vysokorizikové tehotenstvo 
 • Poruchy a ochorenia spojivového tkaniva (Marfanov syndróm, Ehlars-Danlosov syndróm)
 • Srdcové choroby, ťažké opuchy, poruchy obehu 
 • Akútne alebo závažné ochorenia obličiek, srdca či pečene
 • Poruchy krvácania, kŕčové žily, hematómy a nekontrolovaná hypertenzia
 

Zroje:

 1. HOLIČ, R. – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization – skriptá z kurzu.