Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS)

Metóda o ktorej vznik sa postaral uznávaný český fyzioterapeut prof. Pavel Kolář nesie názov Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS). Je to diagnosticko- terapeutický koncept založený na vývojovej kineziológii. Táto metóda je svetovo uznávaná a vyučuje sa na kurzoch po celom svete. Táto metóda má široké uplatnenie vo fyzioterapii. Cieľom je ovplyvnenie posturálnej a lokomočnej funkcie pomocou špeciálnych cvičení. Pri cvičení sa ovplyvňuje centrálna nervová sústava (CNS) a následne dochádza k trvalejšej úprave jej prejavu. Pri bežnom posilňovaní svalov vychádzame z anatomickej funkcie. Tento spôsob sa využíva predovšetkým vo fitness centrách. Pri rozvoji síl, skrátených a oslabených svalov sa nemôže vychádzať od úponu a odstupu svalu, ale treba ho začleniť do biomechanického reťazca. Tento reťazec nevie odvodzovať z anatomických spojitosti, preto musíme pohybový aparát ovplyvniť z riadiacich procesov CNS. V praxi to znamená, že pri DNS metóde využívame polohy a pozície, ktoré môžeme sledovať pri deťoch od narodenia po prvé dva roky. Využívame statické polohy ale aj dynamické varianty s presunmi. Dôležité je aktivácia „válca“ stredu tela a následná správna aktivácia svalových reťazcov pre vykonanie fyziologického pohybu.

 • Chybné držania tela
 • Bolesti chrbtice a pooperačné stavy
 • Artrotické stavy
 • Skoliózy
 • Neurologické a ortopedické ochorenia
 • Na zlepšenie koordinácie pohybu v športe
 • Kompenzačné cvičenia pre športovcov
 • Akútne blokády
 • Bolesti bedrového kĺbu, rebier a hrudnej chrbtice
 
 • Horúčkovité stavy
 • Nesprávne školený terapeut
 • Pohybový analfabet
 • Akútne život ohrozujúce stavy
 • Infekčné ochorenia
 

Zdroje:

 

 1. KOLÁŘ, P. et. al.: 2012. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2012.     713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.  
 2. Skriptá z kurzu – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – časť A.