Cvičenie zamerané na posilnenie svalového korzetu

Hlboký stabilizačný systém (HSS) tvoria svaly, ktoré ovplyvňujú všetky pohyby v tele. K týmto svalom radíme svaly brucha, chrbta, panvového dna a bránicu. Tieto svaly stabilizujú chrbticu. Pri tréningu sa zameriavame na pohyblivosť, stabilitu a silu jadra. Všetky tieto svaly majú veľmi dôležitú úlohu pre zdravie a podporu fungovania celého organizmu, preto je dôležité udržiavať ich v rovnováhe cvičením. Tieto svaly sú uložené hlboko vnútri a preto je aj ich tréning pomerne ťažký. Na začiatku je veľmi dôležité naučiť sa aktivovať svaly a následne správnym cvičením ich posilniť. Väčšina ľudí cvičí a posilňuje povrchové svaly, pretože ich viac vidno. Dôležité však pre správne fungovanie tela, či už pri bežných činnostiach alebo v športe sú tie hĺbkovo uložené svaly, pretože nám zabezpečujú správne fungovanie tela. HSS zapájame vo veľkej miere pri cvičení, športovaní ale kladú sa naň veľké nároky aj pri bežných činnostiach akými sú napríklad sedenie pri počítači, upratovanie, nosenie tašiek a podobne. Preto je cvičenie na HSS veľmi dôležité a vhodné pre všetky vekové kategórie. Taktiež je veľmi dôležitý tréning HSS pre športovcov, keďže pri každom športe je zaťaženie výrazné a špecifické, preto by sme mali voliť vhodný tréning pre daný šport. Cvičenie je vhodné aj pre tehotné ženy, pretože im pomáha uvoľniť napätie chrbta v driekovej oblasti, ktorá je v tehotenstve výrazne preťažovaná a taktiež napomáha k rýchlejšiemu zotaveniu brušných svalov po pôrode. Pri cvičení môžeme využívať aj rôzne balančné a odporové pomôcky, najskôr sa však musíme naučiť vnímať a aktivovať svaly jednoduchšími cvikmi a až postupne zvyšovať zaťaženie.